Dwumaraton Bydgoski - edycja 2014

R E G U L A M I N


1. CEL

2. ORGANIZATOR

3. TERMIN I MIEJSCE

4. TRASA

5. DYSTANS

6. UCZESTNICTWO

7. ZGŁOSZENIA

8. WPISOWE

9. ŚWIADCZENIA

10. KLASYFIKACJE I NAGRODY

11. INFORMACJE I KONTAKT

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Piotr Wojciechowski
Dyrektor Dwumaratonu Bydgoskiego
Bydgoszcz, dnia 31 października 2014 r.

Regulamin :  do wydruku 
Do góry strony :  regulamin