Borowski Dariusz
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2012 r.
1 VII Nocny Maraton Kanału VI 2012 42,2 3:44:23 18 / 141
Razem 42,2 3:44:23