Elminowski Jacek
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2012 r.
1 Maraton 08 XII 2012 21,1 1:56:03 85 / 97   dyplom  
2 Maraton 11 XI 2012 21,1 1:54:16 52 / 61   dyplom  
3 Maraton 10 XI 2012 21,1 1:56:24 71 / 75   dyplom  
Razem 63,3 5:46:43