Elminowski Wojciech
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2012 r.
1 Maraton 09 XII 2012 21,1 1:45:10 55 / 64   dyplom  
2 Maraton 08 XII 2012 21,1 1:56:02 84 / 97   dyplom  
Razem 42,2 3:41:12