Gembicki Marek
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2007 r.
1 II Maraton wokół Kanału VII 2007 21,1 2:00:04 101 / 141
Razem 21,1 2:00:04