Grabkowski Bartosz
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2008 r.
1 III Nocny Maraton Kanału VII 2008 21,1 1:43:32 112 / 183
Biegi 2007 r.
2 II Maraton wokół Kanału VII 2007 12,7 1:00:04 129 / 141
Razem 33,8 2:43:36