Grabowski Nikodem
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2008 r.
1 III Nocny Maraton Kanału VII 2008 42,2 4:46:58 67 / 183
Biegi 2007 r.
2 II Maraton wokół Kanału VII 2007 42,2 4:24:04 41 / 141
Razem 84,4 9:11:02