Grabsztunowicz Robert - Szczecin (TT Szczecin)
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2012 r.
1 Maraton 15 I 2012 42,2 3:38:54 9 / 65   dyplom  
2 Maraton 14 I 2012 42,2 3:27:00 11 / 83   dyplom  
Razem 84,4 7:05:54