Jankowski Cezary
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2007 r.
1 II Maraton wokół Kanału VII 2007 21,1 2:25:49 121 / 141
2 Setny Maraton Dominika Dygalskiego 21,1 2:26:29 172 / 175
Razem 42,2 4:52:18