Jasiniecki Maciej
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2008 r.
1 III Nocny Maraton Kanału VII 2008 21,1 1:33:43 94 / 183
Biegi 2007 r.
2 II Maraton wokół Kanału VII 2007 21,1 1:50:54 87 / 141
3 Setny Maraton Dominika Dygalskiego 25,3 2:11:53 95 / 175
Razem 67,5 5:36:30