Kaczmarek Andrzej
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2008 r.
1 III Nocny Maraton Kanału VII 2008 21,1 1:54:15 141 / 183
Biegi 2007 r.
2 II Maraton wokół Kanału VII 2007 42,2 4:34:45 44 / 141
3 Setny Maraton Dominika Dygalskiego 42,2 4:52:14 77 / 175
Razem 105,5 11:21:14