Kowalski Grzegorz
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2012 r.
1 VII Nocny Maraton Kanału VI 2012 21,1 1:28:50 68 / 141
Biegi 2011 r.
2 VI Bieg Ster na Bydgoszcz VI 2011 21,1 1:47:35 64 / 83
Biegi 2009 r.
3 IV Nocny Maraton Kanału V 2009 21,1 1:44:35 98 / 144
Biegi 2007 r.
4 II Maraton wokół Kanału VII 2007 21,1 1:55:48 94 / 141
Razem 84,4 6:56:48