Kowalski Piotr - Bydgoszcz (biegajznami.pl)
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2012 r.
1 Maraton 15 I 2012 21,1 1:51:34 54 / 65   dyplom  
Biegi 2011 r.
2 Maraton 11 XII 2011 21,1 1:49:57 48 / 68   dyplom  
3 Maraton 13 III 2011 21,1 1:47:03 55 / 70   dyplom  
Biegi 2010 r.
4 Maraton 14 III 2010 21,1 1:56:02 38 / 47   dyplom  
Biegi 2009 r.
5 Maraton 15 II 2009 21,1 1:49:33 26 / 29   dyplom  
Biegi 2008 r.
6 Maraton 14 XII 2008 42,2 4:08:27 9 / 25   dyplom  
7 Maraton 16 XI 2008 21,1 1:47:40 27 / 30   dyplom  
8 Maraton 10 II 2008 21,1 1:47:48 21 / 27   dyplom  
Biegi 2007 r.
9 Maraton 02 XII 2007 42,2 3:58:18 13 / 26   dyplom  
10 Setny Maraton Dominika Dygalskiego 21,1 1:48:24 136 / 175
Razem 253,2 22:44:46