Krysiak Dariusz - Wroc³aw (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu)
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2012 r.
1 Maraton 12 II 2012 42,2 4:56:54 33 / 59   dyplom  
2 Maraton 11 II 2012 42,2 4:26:19 37 / 72   dyplom  
3 Maraton 14 I 2012 42,2 4:37:36 48 / 83   dyplom  
Razem 126,6 14:00:49