Lenkiewicz Ryszard
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2012 r.
1 VII Nocny Maraton Kanału VI 2012 21,1 1:55:36 115 / 141
Biegi 2009 r.
2 IV Nocny Maraton Kanału V 2009 42,2 4:13:29 48 / 144
3 Maraton 15 II 2009 42,2 4:03:25 16 / 29   dyplom  
4 Maraton 14 II 2009 42,2 4:05:56 18 / 32   dyplom  
5 Maraton 18 I 2009 42,2 3:57:05 12 / 38   dyplom  
6 Maraton 17 I 2009 25,3 2:19:38 34 / 43   dyplom  
Biegi 2008 r.
7 Maraton 14 XII 2008 42,2 3:50:54 8 / 25   dyplom  
8 Maraton 13 XII 2008 42,2 3:51:59 13 / 31   dyplom  
9 III Nocny Maraton Kanału VII 2008 42,2 4:01:11 40 / 183
Razem 341,8 32:19:13