Liszkowski Andrzej - Inowrocław (Kyokushin Inowrocław)
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2012 r.
1 Maraton 14 I 2012 42,2 3:38:45 18 / 83   dyplom  
Biegi 2011 r.
2 Maraton 13 III 2011 42,2 3:42:34 8 / 70   dyplom  
3 Maraton 13 II 2011 42,2 3:37:08 13 / 65   dyplom  
Biegi 2009 r.
4 Maraton 14 XI 2009 42,2 3:42:50 15 / 40   dyplom  
5 Maraton 07 III 2009 42,2 3:34:48 8 / 32   dyplom  
6 Maraton 15 II 2009 42,2 3:33:16 6 / 29   dyplom  
7 Maraton 18 I 2009 42,2 3:47:31 8 / 38   dyplom  
8 Maraton 17 I 2009 42,2 3:32:06 9 / 43   dyplom  
Biegi 2008 r.
9 Maraton 15 XI 2008 42,2 3:33:55 7 / 39   dyplom  
Biegi 2007 r.
10 Maraton 11 XI 2007 42,2 3:42:22 15 / 38   dyplom  
11 Setny Maraton Dominika Dygalskiego 42,2 3:52:44 41 / 175
Razem 464,1 40:17:59