Melnicki Krzysztof - Toruń
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2011 r.
1 Maraton 13 III 2011 21,1 1:35:04 44 / 70   dyplom  
2 Maraton 13 II 2011 21,1 1:44:54 50 / 65   dyplom  
3 Maraton 12 II 2011 21,1 2:06:08 61 / 66   dyplom  
Biegi 2010 r.
4 Maraton 14 III 2010 25,3 2:06:00 26 / 47   dyplom  
Biegi 2009 r.
5 Maraton 13 XII 2009 42,2 3:11:23 1 / 32   dyplom  
6 Maraton 15 XI 2009 42,2 3:19:20 5 / 33   dyplom  
Biegi 2008 r.
7 Maraton 15 XI 2008 42,2 3:26:08 4 / 39   dyplom  
Razem 215,2 17:28:57