Mokrzycka Krystyna - Wroc³aw
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2012 r.
1 Maraton 12 II 2012 42,2 5:44:48 38 / 59   dyplom  
2 Maraton 11 II 2012 42,2 4:58:00 42 / 72   dyplom  
3 Maraton 15 I 2012 42,2 5:15:41 36 / 65   dyplom  
Razem 126,6 15:58:29