Nowakowski Tomasz
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2009 r.
1 IV Nocny Maraton Kanału V 2009 21,1 1:21:34 74 / 144
Biegi 2007 r.
2 II Maraton wokół Kanału VII 2007 12,7 0:47:18 123 / 141
Razem 33,8 2:08:52