Pismenko Wojciech
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2009 r.
1 Maraton 15 XI 2009 16,9 1:21:43 33 / 33   dyplom  
2 Maraton 14 XI 2009 42,2 3:09:48 4 / 40   dyplom  
Biegi 2008 r.
3 Maraton 09 III 2008 42,2 3:09:12 1 / 39   dyplom  
4 Maraton 08 III 2008 42,2 2:58:50 1 / 41   dyplom  
5 Maraton 10 II 2008 42,2 3:07:21 2 / 27   dyplom  
6 Maraton 09 II 2008 42,2 2:54:21 3 / 36   dyplom  
7 Maraton 13 I 2008 42,2 3:14:57 1 / 31   dyplom  
8 Maraton 12 I 2008 42,2 2:59:56 1 / 30   dyplom  
Biegi 2007 r.
9 Maraton 02 XII 2007 42,2 3:09:39 1 / 26   dyplom  
10 Maraton 01 XII 2007 42,2 2:58:54 1 / 38   dyplom  
11 Maraton 11 XI 2007 42,2 3:17:00 4 / 38   dyplom  
12 Maraton 10 XI 2007 42,2 3:05:07 3 / 46   dyplom  
13 Setny Maraton Dominika Dygalskiego 42,2 2:55:48 2 / 175
Razem 523,2 38:22:36