Radtka Tomasz
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2009 r.
1 Maraton 18 I 2009 42,2 3:01:29 1 / 38   dyplom  
Razem 42,2 3:01:29