Radzikowski Andrzej
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2012 r.
1 Maraton 09 XII 2012 42,2 3:12:39 2 / 64   dyplom  
2 Maraton 08 XII 2012 42,2 3:05:52 3 / 97   dyplom  
Razem 84,4 6:18:31