Rembowski Jacek
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2007 r.
1 II Maraton wokół Kanału VII 2007 42,2 4:18:47 38 / 141
Razem 42,2 4:18:47