Rotkiewicz Marek - Szczecin (Drużyna Szpiku)
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2012 r.
1 Maraton 08 XII 2012 46,4 3:54:33 1 / 97   dyplom  
2 Maraton 15 I 2012 25,3 2:10:04 44 / 65   dyplom  
3 Maraton 14 I 2012 42,2 3:27:22 13 / 83   dyplom  
Biegi 2011 r.
4 Maraton 12 XI 2011 42,2 3:26:59 7 / 76   dyplom  
5 Maraton 11 XI 2011 42,2 3:32:03 7 / 50   dyplom  
Razem 198,3 16:31:01