Santarek Wojciech
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2007 r.
1 II Maraton wokół Kanału VII 2007 42,2 5:08:37 54 / 141
2 Setny Maraton Dominika Dygalskiego 42,2 4:54:03 78 / 175
Razem 84,4 10:02:40