Sobkowiak Ewa - Poznań (Brylant Kórnik)
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2011 r.
1 Maraton 13 II 2011 21,1 1:57:08 58 / 65   dyplom  
2 Maraton 12 II 2011 21,1 1:53:00 57 / 66   dyplom  
3 Maraton 16 I 2011 21,1 2:05:07 47 / 58   dyplom  
4 Maraton 15 I 2011 21,1 2:03:51 46 / 54   dyplom  
Biegi 2010 r.
5 Maraton 12 XII 2010 21,1 2:09:58 37 / 40   dyplom  
6 Maraton 14 XI 2010 42,2 4:23:40 35 / 74   dyplom  
7 Maraton 12 XI 2010 42,2 4:31:58 32 / 49   dyplom  
Razem 189,9 19:04:42