Wilak Maciej
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2009 r.
1 Maraton 15 II 2009 42,2 4:07:23 18 / 29   dyplom  
2 Maraton 14 II 2009 42,2 3:47:24 12 / 32   dyplom  
3 Maraton 18 I 2009 42,2 4:24:08 17 / 38   dyplom  
4 Maraton 17 I 2009 42,2 3:49:43 13 / 43   dyplom  
Razem 168,8 16:08:38