Wojciechowski Piotr - Bydgoszcz (biegajznami.pl)
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2012 r.
1 VII Nocny Maraton Kanału VI 2012 42,2 3:54:17 31 / 141
Biegi 2011 r.
2 Maraton 12 XI 2011 4,2 0:27:52 76 / 76   dyplom  
3 Maraton 16 I 2011 4,2 0:22:05 58 / 58   dyplom  
4 Maraton 15 I 2011 4,2 0:23:11 54 / 54   dyplom  
Biegi 2010 r.
5 V Bieg Ster na Bydgoszcz VI 2010 90,0 9:21:29 6 / 36
Biegi 2009 r.
6 IV Nocny Maraton Kanału V 2009 42,2 4:03:40 44 / 144
7 Maraton 15 II 2009 42,2 4:06:50 17 / 29   dyplom  
8 Maraton 14 II 2009 42,2 4:02:38 16 / 32   dyplom  
9 Maraton 17 I 2009 42,2 3:57:15 20 / 43   dyplom  
Biegi 2008 r.
10 Maraton 13 XII 2008 21,1 1:51:03 26 / 31   dyplom  
11 Maraton 15 XI 2008 42,2 3:58:15 14 / 39   dyplom  
12 III Nocny Maraton Kanału VII 2008 42,2 5:26:50 71 / 183
13 Maraton 08 III 2008 42,2 4:28:39 20 / 41   dyplom  
14 Maraton 10 II 2008 21,1 2:18:16 25 / 27   dyplom  
15 Maraton 09 II 2008 42,2 4:43:45 22 / 36   dyplom  
16 Maraton 13 I 2008 21,1 2:07:23 26 / 31   dyplom  
17 Maraton 12 I 2008 42,2 5:05:40 22 / 30   dyplom  
Biegi 2007 r.
18 Maraton 11 XI 2007 42,2 3:58:23 23 / 38   dyplom  
19 Maraton 10 XI 2007 42,2 3:57:37 19 / 46   dyplom  
20 II Maraton wokół Kanału VII 2007 21,1 2:19:11 117 / 141
21 Setny Maraton Dominika Dygalskiego 42,2 3:44:24 31 / 175
Razem 735,6 74:38:43