Wolny Piotr - Bydgoszcz (niezrzeszony)
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2012 r.
1 Maraton 11 III 2012 21,1 1:21:10 48 / 86   dyplom  
2 Maraton 12 II 2012 21,1 1:23:46 43 / 59   dyplom  
Biegi 2011 r.
3 Maraton 13 III 2011 21,1 1:21:18 42 / 70   dyplom  
4 Maraton 13 II 2011 21,1 1:24:56 42 / 65   dyplom  
Biegi 2010 r.
5 Maraton 14 III 2010 21,1 1:25:43 27 / 47   dyplom  
Razem 105,5 6:56:53