Wyka Jerzy
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2010 r.
1 Maraton 14 III 2010 42,2 3:28:49 5 / 47   dyplom  
2 Maraton 13 III 2010 42,2 3:20:39 6 / 55   dyplom  
3 Maraton 14 II 2010 42,2 3:15:55 1 / 42   dyplom  
4 Maraton 13 II 2010 42,2 3:43:59 9 / 48   dyplom  
5 Maraton 17 I 2010 42,2 3:17:14 1 / 40   dyplom  
6 Maraton 16 I 2010 42,2 3:09:14 1 / 47   dyplom  
Biegi 2008 r.
7 Maraton 10 II 2008 42,2 3:30:08 5 / 27   dyplom  
8 Maraton 09 II 2008 42,2 3:12:31 5 / 36   dyplom  
Biegi 2007 r.
9 II Maraton wokół Kanału VII 2007 42,2 3:10:39 2 / 141
10 Setny Maraton Dominika Dygalskiego 42,2 5:18:23 82 / 175
Razem 422,0 35:27:31