Zdunkowski Marcin
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2008 r.
1 Maraton 14 XII 2008 21,1 1:25:47 16 / 25   dyplom  
2 Maraton 13 XII 2008 21,1 1:43:27 23 / 31   dyplom  
3 Maraton 16 XI 2008 21,1 1:34:04 24 / 30   dyplom  
4 Maraton 15 XI 2008 21,1 1:38:03 28 / 39   dyplom  
5 III Nocny Maraton Kanału VII 2008 21,1 1:35:35 97 / 183
Biegi 2007 r.
6 II Maraton wokół Kanału VII 2007 12,7 0:50:13 127 / 141
7 Setny Maraton Dominika Dygalskiego 21,1 1:52:48 147 / 175
Razem 139,2 10:39:57