Kliniewski Roman
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2012 r.
1 Maraton 11 III 2012 42,2 3:58:57 19 / 86   dyplom  
2 Maraton 10 III 2012 42,2 3:39:43 16 / 81   dyplom  
Biegi 2010 r.
3 Maraton 13 III 2010 42,2 4:04:46 19 / 55   dyplom  
Razem 126,6 11:43:26