Mazurkiewicz Mateusz
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2012 r.
1 Maraton 10 III 2012 21,1 2:19:07 79 / 81   dyplom  
Razem 21,1 2:19:07