Rakowski Piotr - Bydgoszcz
L.p. DystansCzas MiejsceDyplom
Biegi 2012 r.
1 VII Nocny Maraton Kanału VI 2012 21,1 2:00:40 123 / 141
2 Maraton 11 III 2012 21,1 2:07:47 81 / 86   dyplom  
3 Maraton 15 I 2012 21,1 2:08:42 59 / 65   dyplom  
Biegi 2011 r.
4 Maraton 11 XII 2011 4,2 0:44:33 68 / 68   dyplom  
5 Maraton 10 XII 2011 21,1 2:06:50 90 / 101   dyplom  
6 Maraton 13 XI 2011 21,1 2:12:42 58 / 60   dyplom  
7 Maraton 12 XI 2011 21,1 2:03:07 69 / 76   dyplom  
Razem 130,8 13:24:21